Sertifikalar

ISO 45001 nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı. Standart, çalışanlar için hastalık, yaralanma ve kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001 nedir?

Yaşadığımız doğayı korumak her bilinçli canlının görevi olmalıdır ve bu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile kolaylıkla sağlanabilir.

ISO 9001 nedir?

Bir kuruluşun, müşteri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan ürünler sağlama yeteneğini göstermesi gerektiğinde uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.

CE BELGESİ Nedir?

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (EEA) serbest dolaşımda olan birçok ürünün üzerinde CE harflerini görüyoruz. Avrupa Uygunluğu anlamına gelen bu işaret, Topluluk içinde satılan ürünlerin minimum güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerine göre denetlendiğini/değerlendirildiğini gösterir.